8 products

RICE / FLOURS / PANKO

TAGAWA "TAGAWA" ORIGINAL RICE 5KG €14.00
KINGJIRUSHI "KINGJIRUSHI" YOSHINOKUZU 100G €4.30
MITAKE "MITAKE" SHIRATAMA KO150G €5.90