10 products

MORE NOODLES

TOMOSHIRAGA "TOMOSHIRAGA" SOMEN 2/20/275 G €3.00
MENYURAKU "MENYURAKU" HIYAMUGI 30/270 G €3.00
MENYURAKU "MENYURAKU" SOMEN 30/270 G €3.00
ISHIBASHIYA "ISHIBASHIYA"RICE SHIRATAKI 200G €2.88
MIYAKOICHI "MIYAKOICHI" CHUKA SOBA 2X70G €2.98
MARONI "MARONI" MARONI 100G €3.50